Comments

(4)

Guzahn

Guzahn

1 year ago

In my opinion you are mistaken. Let's discuss it. Write to me in PM.

Meztikinos

Meztikinos

1 year ago

And where logic?

Zujora

Zujora

1 year ago

I consider, that you are not right. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.

Mozragore

Mozragore

1 year ago

What entertaining phrase

Say a few words: